De natte accu: water, zwavelzuur en lood

Het systeem van de natte accu is eenvoudig en bestaat uit water, zwavelzuur en lood. De lodenplaten hangen in een bak met verdund zwavelzuur. Dit zwavelzuur wordt elektrolyt genoemd (het elektrolyt is vloeibaar en wordt daarom ook wel natte accu genoemd). Door een chemische reactie ontsaat er een spanningsverschil tussen de lodenplaten en kan er stroom lopen. Tijdens het laden van de accu verdwijnt een klein deel van het water als gas.

 

Voordelen van een natte accu

Eenvoudig systeem
Het elektrochemische systeem bestaat uit water, zwavelzuur en lood.

Hoge elektrische stroom

Relatief goedkoop
In vergelijking met bijvoorbeeld AGM, Gel en Lithium-ion accu’s

Relatief hoog vermogen massa-eenheid
In vergelijking met een AGM en Gel accu heeft een natte accu meer vermogen per massa en is hierdoor lichter.

Hoge spanning per cel
Heeft hoge spanning van ruim 2,0 volt per cel.

Gemakkelijk te recyclen
Er zijn geen ingewikkelde scheidingsprocessen nodig.

 

Nadelen van een natte accu

Lekken zuur
Een natte loodzuuraccu is niet helemaal gesloten. Hierdoor kan er zuur uit lekken.

Bijvullen met gedestilleerd water
Tijdens het laden kan er waterstofgas vrijkomen dat wordt afgevoerd door een kleine opening, meestal aan de zijkant van de accu.

Sulfateren
De zeer corrosieve werking van zwavelzuur bij ontlading. Is de accu een tijd in ontladen toestand dan zullen de miniscule loodsulfide kristallen samen gaan klonteren en steeds grotere kristallen vormen (sulfateren). Bij sulfatering ontstaat een harde, onoplosbare laag op de elektroden, die niet elektrisch geleidend is, hierdoor worden de platen onbruikbaar en daardoor ook de accu.

Is niet bruikbaar in elke oriëntatie
De accu kan niet op de kop, vanwege het vloeibare accuzuur (het vloeibare elektrolyt).

 

 

Waar op letten bij een nattu accu

Bijvullen met gedestilleerd water
Omdat alleen water verloren gaat mag je alleen met gedestilleerd water bijvullen en niet met zuur

Zorg voor een geventileerde ruimte
Daarom moet je loodaccu’s altijd laden in een goed geventileerde ruimte zodat het gas veilig weg kan

Geen kraanwater
In kraanwater zitten allerlei mineralen, vaak ook nog wat chloor, die de chemische processen in de accu kunnen verstoren waardoor de capaciteit minder wordt en de accu zelfs onbruikbaar kan worden. 

Pas op voor overladen
Ga je door met laden als de accu vol is (laden tot meer dan 2,4V per cel) dan zal alle energie die nog in de cel gestopt wordt omgezet worden in warmte en in het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Omdat er nu veel meer energie beschikbaar is voor het splitsen ontstaat er veel gas. Als er veel water door gasvorming verdwijnt, zal de concentratie van het zuur te hoog worden waardoor de accu ook kan beschadigen.


 

Ontwerp en ontwikkeling door CNNCT
Accu verkoop Barneveld © 2019