De VLRA & SLA accu

VLRA staat voor Valve Regulated Lead Acid en SLA staat voor Sealed Lead Acid. Het zijn twee afkortingen die worden gebruikt voor hetzelfde type accu. In een VRLA / SLA accu neemt het accuzuur (het elektrolyt) een niet-vloeibare vorm aan. De gel zit in de scheidingsplaten en de ruimtes om de platen. Verder is de inwendige constructie ook iets anders, maar dat heeft weinig invloed op de eigenschappen. De VRLA / SLA accu is voorzien van een overdruk ventiel (dit ventiel is niet zichtbaar). Dit ventiel zal alleen gebruikt worden als de accu 'overladen' wordt.

VRLA/SLA accu’s zijn er in twee uitvoeringen: Gel en AGM.

Hieronder zijn de kenmerken voor VLRA / SLA accu’s weergegeven. Bij de Gel en AGM accu zijn de kenmerken verder uitgewerkt.
 

Kenmerken

SLA/ VRLA
Deze termen verwijzen naar veiligheidsventielen in de deksel van de accu.

Ook wel 'droge accu' genoemd
Omdat dit type accu volledig is gesloten in tegenstelling tot de natte accu, wordt dit type accu ook wel 'droge accu' genoemd.

 

Voordelen

Onderhoudsvrij
Bij het laden ontstaat minder gas en het gas dat ontstaat, wordt door het sponsachtige elektrolyt opgenomen, waarbij het zuurstof en waterstof bij ontladen weer water wordt.

Zwavelzuur (het elektrolyt) kan er niet uitlopen
Het elektrolyt kan er niet uitlopen, zodat de platen dus niet droog komen te staan.

Relatief langzame zelfontlading
Het gebruik van zuivere materialen en loodcalcium platen zorgt voor een zeer lage zelfontlading waardoor de accu’s lange periodes zonder laden moeiteloos aan kunnen. Mits goed geladen, zullen de accu’s met gemak de winter doorstaan zonder bijladen of extra onderhoud. 

Bruikbaar in elke oriëntatie
Dit type accu heeft in tegenstelling tot de natte accu geen mogelijkheid om te lekken en kan gebruikt worden in elke oriëntatie.

 

Nadelen

Prijs relatief hoger
In vergelijking met bijvoorbeeld de natte accu.

Relatief weinig stroom
Kan minder stroom leveren bij gelijke afmetingen in vergelijking met de natte accu.

Lagere capaciteit bij gelijke afmetingen

Niet navulbaar
Er kan (meestal) geen water bijgevuld worden als ten gevolg van overladen water verloren is gegaan in de vorm van gas.

Oppassen voor overladen
Wanneer een accu te veel wordt overgeladen, ontstaat er veel gas, zoveel dat het niet snel genoeg gerecombineerd kan worden. Dan ontstaat er een overdruk in de accu en via een veiligheidsventiel zal het gas ontsnappen. Het gas dat ontsnapt, kan niet meer aangevuld worden. Het resultaat is dat de capaciteit van de accu achteruit gaat.

 

Ontwerp en ontwikkeling door CNNCT
Accu verkoop Barneveld © 2019